خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

اپیزود بیست و هفتم منتشر گردید.

موضوع:

چالش ها و ماه گرفتگی های زنان خانه دار

من صحرا هستم یک ماه گرفته

سلام دوستان عزیز به اپیزود بیست و هفتم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.
در این اپیزود قصد داریم به چالش‌هايي که زنان خانه دار با اون مواجه هستند صحبت کنیم و به ماه‌گرفتگی‌هایی این افراد در عرصه‌های فردی و اجتماعی بپردازیم.

متن و طرح رادیو: صحرا کلانتری
کارشناس: مجید شریفی
ادیت: خانه‌جهانی ماه‌گرفتگان

سایت #خانه‌ی_جهانی_ماه_گرفتگان :
http://mahgereftegi.com

ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:
Radiomahgereftegi@gmail.com