خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

فراخوانشعرو_داستان

شماره_پنجم

فصلنامهمطالعاتیانتقادیماهگرفتگی

فراخوان شعر و داستان
برای شماره پنجم فصلنامه ماه ‌گرفتگی

شاعران و نویسندگان ارجمند
نشریه ماه‌گرفتگی برای شماره پنجم خود، آماده پذيرفتن اشعار، داستان‌ها و نقد و پژوهش‌های شما درحوزه شعر و داستان می‌باشد.
.
لطفا آثار خود را برای انتشار با رعایت موارد زیر حداکثر تا بیستم اردیبهشت ۱۴۰۳ به ایمیل دبیرخانه فصلنامه ماه‌گرفتگی ارسال فرمایید.

ایمیل دبیرخانه فصلنامه برای دریافت آثار:
magazine@mahgereftegi.com

لینک ارتباط با مدیر اجرایی سرکار خانم الناز آفاق:

https://t.me/elnazafagh1

رعایت نکات زیر جهت ارسال الزامی‌ست و در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، آثار ارسالی از روند بررسی و در نهایت انتشار خارج خواهند شد.

یادآوری نکات الزامی در ارسال آثار :

●ارسال مطلب در قالب ورد
●درج نام صاحب اثر در ابتدای مطلب همراه با تیتر
●عکس شاعر، نویسنده و یا نویسندگان
●عکس موضوعی در صورت نیاز
● منابع مشخص و دقیق همراه با ارجاع درون‌متنی و برون متنی در حوزه نقد و پژوهش شعر و داستان
●سوتیتر: قسمت های منتخب متن که نکات با اهمیت نقد و پژوهش هستند.
●مطلب ارسالی نباید در نشریه‌ی دیگری به انتشار رسیده باشد و در صورت اثبات خلاف آن نشریه مطلب مربوطه را منتشر نخواهد کرد. 
●مطالب ارسالی تنها با تایید دبیران بخش‌های مربوطه به انتشار خواهند رسید.
●تعداد کلمات نسبت به نوع مطلب متفاوت هست و بیشتر در مورد مقالات و پژوهش‌ها مصداق می‌یابد و تصمیم انتشار آن با سردبیر خواهد بود.
●فصلنامه ماه‌گرفتگی در ویرایش نگارشی متون آزاد می‌باشد.

خواهشمند است در زمان ارسال اثر تمام موارد ذکر شده  تنها در یک ایمیل به دبیرخانه ارسال شود، هر گونه ارسال از طرق دیگر قابل بررسی نخواهد بود.

آدرس سایت خانه‌جهانی‌ماه‌گرفتگان:
www.mahgereftegi.com

فصلنامهمطالعاتیانتقادیماهگرفتگی

شماره_پنجم

فراخوانشعرو_داستان

بهار_۱۴۰۳