خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

1 min read

سپاس از شراکت تمام عزیزانی که در #اپیزوددوم #راديوماه_گرفتگی شرکت داشتند. اپیزود دومتقدیرنامه بانو نگارhttps://postcard.itcz.ir/np-102-19-pcتقدیرنامه بانو مریمhttps://postcard.itcz.ir/np-102-20-pcتقدیرنامه بانو خدیجهhttps://postcard.itcz.ir/np-102-21-pcتقدیرنامه بانو...

1 min read

لینکدعوتآنلاینماهگرفتگان ?#گردهماییماهگرفتگان ?همراهان عزیزی که تمایل داشتند از آشنایان و دوستان خود و علاقمندان به شرکت در #راديوماهگرفتگی دعوت به...

1 min read

استیکرهای رادیو ماه گرفتگی https://t.me/addstickers/khane_mahgerefteganhttps://t.me/addstickers/radiomahgereftegihttps://t.me/addstickers/mah_gereftegi2https://t.me/addstickers/mah_gereftegi3https://t.me/addstickers/mah_gereftegi4https://t.me/addstickers/radi_mahgereftegi5