خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

نمایشنامه رادیویی عشق پوشالی

گروه اجرای #نمایش_رادیویی
یک اپیزود یک اجرا از سری برنامه‌های خانه‌ جهانی ماه‌گرفتگان تقدیم می‌کند:

نمایشنامه رادیویی #عشق پوشالی
در راستای اپیزود دهم رادیو ماه‌گرفتگی با موضوع 
حریم خصوصی و چالش‌های آن
اپیزود دهم
نویسنده و کارگردان نمایشی: ناهید بنده

نقش‌خوان‌ها:

#شقایق_مهرابی در نقش: مریم / پیرزن / دختر زندانی شماره سه
#محسن_شعبانی در نقش : رئیس پلیس / رئیس باند / مردقاچاقچی
#حسین عابدی درنقش: مهران
#بهروز_زارعی در نقش :یوسف
#فاطمه بریمانی در نقش : دختر زندانی شماره یک
#فاطمه محمد زاده در نقش: دختر زندانی شماره دو