خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

نمایشنامه رادیویی سحر

‍ گروه اجرای #نمایش_رادیویی
یک اپیزود یک اجرا از سری برنامه‌های خانه‌ جهانی ماه‌گرفتگان تقدیم می‌کند:

نمایشنامه رادیویی سحر
در راستای اپیزود چهارم رادیو ماه‌گرفتگی با موضوع روابط موازی

نویسنده و کارگردان نمایشی: #ناهید_بنده

نقش‌خوان‌ها:

پریسا_صنیعی نقش سحر

فاطمه_تشکینی نقش پری

بهنوش_احمدی نقش سارا

سجاد_غفاری نقش سامان