خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

گروه اجرای #نمایش_رادیویی
یک اپیزود یک اجرا از سری برنامه‌های خانه‌ جهانی ماه‌گرفتگان تقدیم می‌کند:

نمایشنامه رادیویی #سایکو
در راستای اپیزود پنجم رادیو ماه‌گرفتگی با موضوع #تجربههایناگوار_کودکی

نویسنده و کارگردان نمایشی: #محمدجوادفلاح_پور

نقش‌خوان‌ها:

علیرضا_ترابی در نقش آلفرد

بهروز_زارعی در نقش چارلی

سجاد_غفاری در نقش اسمیت

پریسا_صنیعی در نقش مارین

نغمه_قدسی در نقش زن

احسان_رضایی در نقش مرد