خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

نمایشنامه رادیویی انتخاب

گروه اجرای #نمایش_رادیویی
یک اپیزود یک اجرا از سری برنامه‌های خانه‌ جهانی ماه‌گرفتگان تقدیم می‌کند:

نمایشنامه رادیویی #انتخاب
در راستای اپیزود دوازدهم رادیو ماه‌گرفتگی با موضوع
#ماه_گرفتگی_های_زندگی_مشترک

نویسنده و کارگردان نمایشی: ناهید بنده

نقش‌خوان‌ها:

#شقایق_مهرابی در نقش لیلا
#محسن_شعبانی در نقش احمد
#مسعود_منصوری در نقش خسرو
#بهروز_زارعی در نقش سامان