خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

نمایشنامه رادیویی آب نبات چوبی

گروه اجرای نمایش رادیویی
یک اپیزود یک اجرا از سری برنامه‌های خانه‌ جهانی ماه‌گرفتگان تقدیم می‌کند:

نمایشنامه رادیویی آب نبات چوبی
در راستای اپیزود هفتم رادیو ماه‌گرفتگی با موضوع تقابل شادی واندوه در جهان ماه گرفتگان

نویسنده و کارگردان نمایشی:
ناهید بنده

نقش‌خوان‌ها:

محسن شعبانی در دو نقش مرد دیوانه
و اکبر یک دست رئیس باندخلافکارها
حسین عابدی در دو نقش احمد مرد خلافکار رئیس غلام و پلیس گشت پارک
علی عرب کوهسار در نقش غلام مرد خلافکار