خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

نمایشنامه رادیویی کات

گروه اجرای #نمایش_رادیویی
یک اپیزود یک اجرا از سری برنامه‌های خانه‌ جهانی ماه‌گرفتگان تقدیم می‌کند:

نمایشنامه رادیویی #کات
در راستای اپیزود هفتم رادیو ماه‌گرفتگی با موضوع #تقابل شادی و اندوه در جهان ماه گرفتگان

کارگردان نمایشی: نیلوفر بنده
نویسنده: صحرا کلانتری

نقش‌خوان‌ها:

محسن شعبانی در دو نقش گنجه و ناظر
علی عرب کوهسار در نقش سادین
علیرضا مصلحی در دونقش صابر و تعمیرکار
سمیه اسمی در نقش سر کارگر
ملیکا نظامیان در نقش کارگردان
نیلوفر بنده در دو نقش منشی صحنه و دستیار کارگردان