خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

نمایشنامه‌های رادیویی در حال تمرین

نمایشنامه‌های رادیویی در حال تمرین برای برنامه یک اپیزود یک اجرا

نمایشنامه سحر : نويسنده و کارگردان نمایشی ناهید بنده

نمایشنامه سایکو: نويسنده و کارگردان نمایشی محمدجواد فلاح پور

نمایشنامه کات: نويسنده (صحرا کلانتری)
کارگردان نمایشی: نیلوفر بنده