خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

کتاب نامه‌ای از یک ماه‌گرفته

کتاب نامه‌ای از یک ماه‌گرفته
در مسیر انتشار قرار گرفت.

این مجموعه به یاری شما ماه‌گرفتگان عزیز و کوشش فاطمه (صحرا) کلانتری، پژوهشگر و ویراستار: شهرزاد محمدی و حمایت کانون فرهنگی قلم و اندیشه (pen klubb) در کشور سوئد منتشر می‌شود و در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

درباره‌ی مجموعه نامه‌ای از یک ماه‌گرفته:
(بخشی از مقدمه کتاب)

مجموعه‌نامه‌ای از یک ماه‌گرفته، دربرگیرندۀ نامه‌های ماه‌گرفتگان و گزیده‌ای از نامه‌های نامداران ایران و جهان است.

بخش نامه‌نگاری ماه‌گرفتگان متعلق به افرادی است که تمایل داشته‌اند در تاریخ زندگی‌شان نامه‌ای برای یک مخاطب خاص بنویسند. همان مخاطبی که نویسنده نمی‌توانسته‌ است به دلایل گوناگون باآن‌ها گفت‌وگو و دیالوگ برقرار کند.

شیوۀ نگارش نامه‌ها در چارچوب میل نویسندۀ نامه است. نویسنده به ‌هیچ‌ قیدوبندی در نوشتن تن نداده است. این نامه‌ها مخاطبان متنوعی دارد: از نامه به خود گرفته تا نامه به بازجو و کارفرما و دیگر افراد.