خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

افکار_خودکشی_و_ماه_گرفتگی18

‍ ‍ ‍

اپیزودهجدهم #منتشرگردید.

موضوع

سفریباماه_گرفتگان

من صحرا هستم یک ماه گرفته

سلام دوستان عزیز به اپیزود هجدهم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.
در این اپیزود قصد داریم به موضوع خودکشی بپردازیم، چالشی که شاید بتونیم بگیم هر انسانی در طول زندگی به گونه ای با اون مواجه شده.

ماه گرفتگان مهمان اپیزود هجدهم:

شهرام🌗سولماز🌗پیمان🌗ساحل🌗مهدی🌗نارسیس🌗

📻 متن و طرح رادیو: صحرا کلانتری
👨‍💻کارشناس: مجید شریفی
👨‍💻ادیت: خانه‌جهانی ماه‌گرفتگان

سایت #خانه‌یجهانیماه_گرفتگان :
http://mahgereftegi.com

🌗ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:
Radiomahgereftegi@gmail.com

اپیزود_هجدهم

افکارخودکشیوماهگرفتگی

رادیوماهگرفتگی

خانه‌یجهانیماه_گرفتگان