خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

سفری_با_ماه_گرفتگان اپیزود16

اپیزودشانزدهم#منتشرگردید.

موضوع

سفریباماه_گرفتگان

من صحرا هستم یک ماه گرفته

سلام دوستان عزیز به اپیزود شانزدهم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش اومدین.

در این اپیرود قصد داریم به مرور اپیزودهای قبلی رادیو ماه‌گرفتگی بپردازیم و روند کارمون رو تا این لحظه با شما دوستان مرور کنیم.

📻 متن و طرح رادیو: صحرا کلانتری
👨‍💻کارشناس: مجید شریفی
👨‍💻ادیت: خانه‌جهانی ماه‌گرفتگان

سایت #خانه‌یجهانیماه_گرفتگان :
http://mahgereftegi.com

🌗ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:
Radiomahgereftegi@gmail.com

اپیزود_شانزدهم

سفریباماه_گرفتگان

رادیوماهگرفتگی

خانه‌یجهانیماه_گرفتگان