خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

اپیزود 11 – بازتاب اجتماعی بیماری‌های خاص

اپیزود #يازدهم
موضوع:
بازتاب اجتماعی بیماری‌های خاص

بیماری‌ خاص چیست؟
چگونه بیماری‌ خاص در خودمان و اطرافیانمان‌ موجب ایجاد انزوای اجتماعي؛ افسردگی؛ اضطراب‌؛ تنهایی و…. شده و موجب ماه‌گرفتگی‌های فردی و اجتماعی می‌شود؟
چگونه محیط فردی و اجتماعی با تاثیرات مثبت، منفی یا خنثی، روند متفاوتی را برای فردِ بیمار و اطرافیان او ایجاد می‌کند؟

روایت و قصه‌ی خود را با ماه‌گرفتگان به اشتراک بگذارید.

از دوستانی که تمایل دارند تجارب خود را در این زمینه با تمام #ماه‌_گرفتگان و مخاطبان به اشتراک بگذارند لطفا به آی‌دی مدیریت نهایت تا تاریخِ ●چهارشنبه‌ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ ● پیام دهند.

🗣️@sahrakalantari:ارتباط با مدیریت

مالکان حقیقی این رادیو شما عزیزان و تمامی ماه‌گرفتگان هستید.

لطفا” با هم‌رسانیِ این رادیو در شراکت دیگر ماه‌گرفته‌ها ما را یاری کنید.

📻 متن و طرح رادیو: صحرا کلانتری
👨‍💻کارشناس: مجید شریفی
👨‍💻ادیت: خانه‌جهانی ماه‌گرفتگان

سایت #خانه‌یجهانیماه_گرفتگان :
http://mahgereftegi.com

🌗ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:
Radiomahgereftegi@gmail.com

رادیوماهگرفتگی

اپیزود_یازدهم

بازتاباجتماعیبیماریهایخاص

هرجمعهبایکاپیزود

خانه‌یجهانیماه_گرفتگان