خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

اپیزود نهم تحقیر و ماه گرفتگی

اپیزود_نهم

موضوع

تحقیروماه_گرفتگی

کیفیت بالا

کیفیت متوسط

من صحرا هستم یک ماه گرفته

سلام دوستان عزیز به اپیزود نهم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش اومدین.

در این اپیزود به موضوع تحقیر در ایجاد ماه‌گرفتگی پراختیم،، اینکه چه نوع از تحقیر شدگی موجب ایجاد یا گسترش ماه‌گرفتگی میشه و اینکه چه نوع از ذخایر حل نشده‌ی  ماه گرفتگی در درون شخص میتونه موجب اثرگذاری بیشتر تحقیرهای پیرامون بر روی شخص ماه گرفته بشه.

ماه گرفتگان میهمان در #اپیزود_نهم:

شیما 🌗 سالومه🌗مرضیه 🌗مریم🌗ترانه
فرانک🌗مونا