خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

برنامه یک اپیزود یک اجرا
از برنامه‌های رادیو ماه‌‌گرفتگی

اجرای گروه نمایشی مهرپویا از توان‌یابان شهر مشهد

نمایش کاش بابام پولدار بود
نویسنده :علیرضا ترابی
کارگردان :علیرضا ترابی
بازیگران:
یاسین صلاح
ساناز رضایی
ایمان توکلی
محبوبه یعقوبی
طیبه مختاری
شهاب نوروزی
مهدی صفایی
علیرضا ترابی
ادیت و تنظیم ساخت افکت:علی ساعتی
پخش افکت :بهاره صادق مسجدی
موسیقی:عماد موسوی
پوستر و بروشور:ساناز رضایی

جوایز حضور در جشنواره ی رادیویی استان خراسان رضوی به ترتیب:

جایزه سوم کارگردانی
جایزه سوم نویسندگی
جایزه اول موسیقی عماد موسوی
جایزه سوم بازیگری شهاب نوروزی (معلول)
جایزه دوم بازیگری زن محبوبه یعقوبی
جایزه سوم بازیگری مهدی صفایی
تقدیر ایمان توکلی