خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

اپیزود چهارم-روابط موازی

من صحرا هستم یک ماه‌گرفته
سلام دوستان عزیزم به اپیزود چهارم از رادیو ماه گرفتگی خوش اومدین.
ممنونم که با اشتراک ماه‌گرفتگی‌ها و نظراتتون گردهمایی صداهای گرفته رو به سوی روشنایی می‌برین.
در این قسمت قصد داریم به بررسی تاثیر #روابط_موازی بر ایجاد ماه گرفتگی‌های آینده و تاثیر ماه گرفتگی‌‌های گذشته در ایجاد روابط موازی بپردازیم.