خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

اپیزود سوم-طرد شدگی

رادیو ماه‌گرفتگی قسمت 3

موضوع ماه‌گرفتگی این قسمت: “حس طردشدگی”

سلام من صحرا هستم یک ماه گرفته
دوستان عزیز، طردشدگی لزوما” طرد از یک شخص نیست گاهی طرد شدگی از یک مکان، یک منطقه؛ یک شهر و یک کشور هست گاهی رنگ و بوی تبعید و مهاجرت میگیره و گاه در قالب تبعیض در خانواده‌ نمود پیدا میکنه و گاهی حتی در جامعه در  تقابل گروه اقلیت و اکثریت نمایان میشه.
به طور مثال حجاب اجباری برای زنان که در انقلاب ژینا و انقلاب زن، زندگی، آزادی و قتل مهسا امینی صورت برجسته‌تری پیدا کرد، از سالهای بسیار دورتر نوعی از طردشدگی اجتماعی و  خانوادگی و فردی رو در بین زنان جامعه گسترش داد و واکنش‌هایی که در برابر این اجبار به عنوان یک ماه‌گرفتگی در قالب “حس طردشدگی” رقم زد؛ طیف گسترده ای رو در بر گرفت….
در این قسمت با شما عزیزان به شنیدن نوع ماه‌گرفتگی‌ از دوستانی می نشینیم که تجاربی از حس طردشدگی رو لمس کردند.

کارشناس مسائل اجتماعی: مجید شریفی
ادیتور: عطیه حسینی‌نژاد