خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

اپیزود بیست و چهارم منتشر گردید.

من صحرا هستم یک ماه گرفته

سلام دوستان عزیز به اپیزود بیست و چهارم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.
در این اپیزود قصد داریم به موضوع سلطه‌گری و تمامیت‌خواهی در عرصه‌های فردی و اجتماعی بپردازیم…

ماه گرفتگان مهمان اپیزود بیست و چهارم:

سالومه🌗نگین🌗منیر🌗یلدا🌗

📻 متن و طرح رادیو: صحرا کلانتری
👨‍💻کارشناس: مجید شریفی
👨‍💻ادیت: خانه‌جهانی ماه‌گرفتگان

سایت #خانه‌ی جهانی ماه گرفتگان :
http://mahgereftegi.com

🌗ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:
Radiomahgereftegi@gmail.com