خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

اپیزود بیست و پنجم منتشر گردید.

موضوع

عدم استقلال مالی در ایجاد ماه گرفتگی

من صحرا هستم یک ماه گرفته

سلام دوستان عزیز به اپیزود بیست و پنجم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.
در این اپیزود قصد داریم به تاثیر استقلال مالی در عرصه‌های فردی و اجتماعی بپردازیم…

ماه گرفتگان مهمان اپیزود بیست و پنجم:

سارا🌗شهلا🌗ستاره🌗ترانه🌗رویا

📻 متن و طرح رادیو: صحرا کلانتری
👨‍💻کارشناس: مجید شریفی
👨‍💻ادیت: خانه‌جهانی ماه‌گرفتگان

سایت خانه‌ی جهانی ماه_گرفتگان :
http://mahgereftegi.com

🌗ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:
Radiomahgereftegi@gmail.com