خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

اپیزود بیست و سوم منتشر گردید.

من صحرا هستم یک ماه گرفته

سلام دوستان عزیز به اپیزود بیست و سوم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.
در این اپیزود قصد داریم به چالش‌های محیط،کار و به طور کلی ماه‌گرفتگی‌های ناشی از شغل بپردازیم ؛

ماه گرفتگان مهمان اپیزود بیست و سوم:

شیما🌗بهار🌗مریم🌗سپیده🌗

📻 متن و طرح رادیو: صحرا کلانتری
👨‍💻کارشناس: مجید شریفی
👨‍💻ادیت: خانه‌جهانی ماه‌گرفتگان

سایت #خانه‌ی جهانی ماه گرفتگان :
http://mahgereftegi.com

🌗ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:
Radiomahgereftegi@gmail.com