خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

اپیزود بیست و دوم منتشر گردید.

موضوع

ماه گرفتگی های موثر بر اضطراب زیبایی

من صحرا هستم یک ماه گرفته

سلام دوستان عزیز به اپیزود بیست و دوم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.
در این اپیزود قصد داریم به ماه‌گرفتگی‌های ناشی از چالش‌های‌ زییایی بپردازیم.

ماه گرفتگان مهمان اپیزود بیست و دوم:

محبوب🌗منیر🌗میلاد🌗نگین🌗

📻 متن و طرح رادیو: صحرا کلانتری
👨‍💻کارشناس: مجید شریفی
👨‍💻ادیت: خانه‌جهانی ماه‌گرفتگان

سایت خانه‌ی جهانی ماه گرفتگان :
http://mahgereftegi.com

🌗ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:
Radiomahgereftegi@gmail.com