خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

اپیزود بیست و یکم منتشر گردید.

موضوع
برچسب های قومیتی و ماه گرفتگی

من صحرا هستم یک ماه گرفته

سلام دوستان عزیز به اپیزود بیست و یکم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.
در این اپیزود قصد داریم به چالش‌هایی که قومیت‌ها و گویشها و زبان‌ها مختلف با آن رو به رو هستند بپردازیم.

ماه گرفتگان مهمان اپیزود بیست و یکم:

الناز🌗امیر🌗مریم🌗شیما🌗نیره🌗

📻 متن و طرح رادیو: صحرا کلانتری
👨‍💻کارشناس: مجید شریفی
👨‍💻ادیت: خانه‌جهانی ماه‌گرفتگان

سایت #خانه‌ی_جهانی_ماه_گرفتگان :
http://mahgereftegi.com

🌗ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:
Radiomahgereftegi@gmail.com