خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

افراد متقاضي می.توانند‌ جهت درخواست درج مصاحبه در نشریه و سایت با ایمیل دبیرخانه ماهنامه در ارتباط باشند.

ماهنامه بین‌المللي ماه‌گرفتگی رویکردی پژوهشی دارد و حوزه‌های متنوع علوم انسانی (فلسفه، هنر، زبان‌شناسی؛ جامعه‌‌شناسی، سینما، تئاتر، هنر مدرن و….) را پوشش می‌دهد.
اولین شماره این نشریه در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ منتشر می‌شود.

وبگاه این نشریه نیز در نشانی www.mahgereftegi.com در دسترس مخاطبان و علاقمندان است.
جهت نحوه‌ی ارسال آثار به بخش ماهنامه در سایت مراجعه کنید.

«در قسمت subject ایمیل، به طور دقیق نام بخش یا دبیر بخش موردِ نظر، درج شده باشد؛ درغیراین‌صورت دبیرخانهٔ ماهنامه ماه‌گرفتگی مسئولیتی در قبال بررسی و داوری آثار دریافتی، نخواهد داشت»

آخرین مهلت ارسال آثار برای شماره‌ی اول ، دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲

ایمیل دبیرخانه ماهنامه:
magazine@mahgereftegi.com