خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تمدید مهلت ارسال آثار جهت فراخوان عکاسی

مهلت ارسال آثار جهت فراخوان عکاسی #تمدید_گردید.

فراخوان عکاسی
با موضوع
مبارزه، مقاومت، زندگی

به دلیل تقاضای مخاطبان جهت تمدید و همچنین عدم ارسال آثار متناسب با موضوع فراخوان و حد نصاب نرسیدن آثار، ارسال آثار جهت این فراخوان تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ تمدید گردید.

خواهشمند است عکس‌های ارسالی را به صورت فایل با کیفیت مناسب و همچنین در راستای موضوع به ایمیل خانه ماه‌گرفتگان ارسال نمایید.

ایمیل رسمی جهت ارسال آثار:

info@mahgereftegi.com
شیوه‌ ارسال:

علاقمندان می‌توانند حداکثر تا سه عکس جهت فراخوان به ایمیل زیر ارسال کنند.
عکس‌ها تنها از طریق ایمیل رسیدگی خواهد شد.

محورهای مسابقه‌:
انعکاس مفهوم مقاومت در طبیعت و هستی بازتاب‌ مبارزه‌ و مقاومت در زیست انسان