خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

فصلنامه سال اول شماره اول بهار ۱۴۰۲

فصلنامۀ بین‌المللی ماه‌گرفتگی 
نشریۀ مطالعاتی- انتقادی
فلسفه، هنر؛ ادبیات و علوم انسانی
سال اول/ شمارۀ اول / بهار ۱۴۰۲

ماه‌گرفتگی سایه‌ای‌ست گسترده بر زمین و بر تمامی پدیده‌ها تا انسان در هجومِ سایه‌ها به آفرینشِ پرتوی، خالق شود. می‌خواهیم در جهان‌متن‌های پویا با تفکر و خردی‌ خلاقانه، عرصۀ ماه‌گرفتگی را به مباحثه و مناظره بنشانیم.

دانلود فایل

فهرست مطالب:

■ سخن سردبیر (فارسی/ انگلیسی)
فاطمه (صحرا) کلانتری

■ سخن مدیر مسئول (فارسی/ انگلیسی)
مسعود امینی (م.روان‌شید )

■ معرفی فعالیت‌های خانۀ جهانی ماه‌گرفتگان (فارسی/ انگلیسی)

■ مطالعات جامعه‌شناسی

● درآمدی بر جامعه‌شناسی سرمایه‌داری و لیبرالیزم اقتصادی در ایران و جامعۀ جهانی       سعید کافی انارکی

■ مطالعات تاریخ

● وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دانشجویان سیاسی مقیم آمریکا؛ مطالباتی معنوی از کتاب شصت سال صبوری و شکوری (هجده سال در غربت)، خاطرات دکترابراهیم یزدی
حسین روحانی صدر 

■ مطالعات فلسفه

● ادموند هوسرل و پدیدارشناسی استعلایی –  فاطمه سادات جنتی پور

●با اسپینوزیسم در ادبیات؛ پیش‌درآمدی بر «ارزیابی اخلاقی» ادبیات
عنایت چرزیانی

■  مطالعات سلامت اجتماعی

●نقش و جایگاه زن در سلامت اجتماعی- فردی در جامعه
مجید شریفی

■ مطالعات پژوهش هنر

●شکوفایی هنر فمینیسم در میانۀ قرن بیستم                                         
آیدین آریایی

■ مطالعات زیبایی‌شناسی و فلسفه هنر

● فرم‌‌های نامتجانس/ فرم‌‌هایِ معناباخته  -احسان نعمت‌اللهی

● نگاهی به کتاب مادام ادواردا اثر ژرژ باتای-   نسترن خُسور

● حسرت ابدی یک دیدار؛ بتی، حضوری واقعی در خیالی دور                      
طاهره نوری کوچی
 
■ مطالعات سینما

● فیلم «مجبوریم» بازتابندۀ جامعۀ شتابان  –  عباس نعیمی جورشری

● شعور سینما و شوق دریافتن (به مناسبت انتشار نخستین شمارۀ مجلۀ ماه‌گرفتگی)
امیرحسین تیکنی

● یادداشتی بر فیلم داگویل  -شهریار یعقوبیان

● نقد و بررسی فیلم تصمیم رفتن اثر پارک چان ووک                                        
آیدا محمدی‌زاده

● کوئتو  –  پیمان بانی‌شرکا

■ مطالعات تئاتر و نمایش

● محاکات و لوگوس؛ تئاتر و فلسفه؛ پنجره‌های بازبسته به‌روی یکدیگر
محمدحسین میربابا

● ملاقات دوباره با عباس نعلبندیان نمایشنامه‌نویس ایرانی –  عبدالحسین مرتضوی

● سپیدنامۀ پایان شب سیه – عرفان پهلوانی

■ مطالعات نقد ادبی
 
● گفتمان خیام‌مند‌‌‌‌ و هویت برساختۀ عمر خیام  –  سینا جهان‌دیده

■ مطالعات ادبیات داستانی ایران و جهان

● بررسی فضا و زمان در رمان کرشمۀ لیلی  –  محمد جانبازان

■ نقد و پژوهش شعر

● رؤیایی، شعر و مقولۀ زبان  – رضا روشنی

● نقد و بررسی کتاب شعر نام دیگری از دست‌ها از ابوالفضل پاشا              
جعفر محمدی واجارگاهی

■ داستان کوتاه و نمایشنامه

● مجال باریدن –  ناصر پویش

● مینایی در قفس – نوشین جم‌نژاد

● مونپارناس –  مرداد عباس‌پور

● ‌‌‌‌‌‌نمایشنامۀ «دوزیست» مونولوگی
با چهار تاریکی                                
محمدجواد فلاح‌پور

■ شعر

● محمد آشور
● مرضیه برمال
● امیرحسین تیکنی
● نیروانا دوست
● فرشته ساسانی
● الهام مهران‌فر

■ مصاحبه و گفت‌وگو

● گفت‌وگوی میترا علوی‌طلب با لاله تقیان

● نمایش آپارتمانی، در پهنه‌ای از ماه‌گرفتگی
گفت‌وگوی نشریۀ ماه‌گرفتگی با عرفان پهلوانی

● گفت‌و‌گوی پری شاهیوند با امیر وارسته برای نمایشگاه ماهی‌ها در تُنگ نمی‌میرند

● گفت‌وگوی یزدان کاکایی، دبیر بخش مطالعات هنر مدرن و هنرهای تجسمی، با خانم ‌مهرنگار فریبرز

■ معرفی کتاب

● معرفی نخستین فرهنگ مستقل؛ کتاب واژه‌های هم‌آوا 

● معرفی کتاب فرهنگ توضیحی جهانِ نشانه و معنا

■ بخش آموزشی
 
● «از پسماندهای خشک تا هنر
گامی به‌سوی سلامت محیط زیست»
بخش اول: بازیافت  – شروین پاداش‌پور

■ بخش ویژه- زبان مادری

● فولکلور زبان لکی
«بازآفرینی داستان رئال و شفاهی ویروشه لکی»                
فرخ شهبازی

● آیین نوروز در لرستان    – هوشنگ جودکی

● فرهنگ عامۀ مردم لرستان  –  هوشنگ جودکی