خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

دومین نشست تخصصی ادبی خانه جهانی ماه‌گرفتگان

دومین نشست تخصصی ادبی خانه جهانی ماه‌گرفتگان
با استاد و پژوهشگر فلسفه
دکتر مهدی خبازی کناری

مجری برنامه: صحرا کلانتری

ساعت لایو به مدت یکساعت خواهد بود.
تاریخ گفت‌وگو:
سه‌شنبه شب ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران
تاریخ شانزدهم خرداد ماه ۱۴۰۲

موضوع نشست:

مفهوم دیگری از دیدگاه لویناس

این گفتگو در یوتیوب و سایت خانه ماه‌گرفتگان بارگزاری خواهد شد.

صفحه اینستاگرام برگزاری لایو:

@khaneye_jahani_mahgereftegan