خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

اولین اپیزود از رادیو شعر ماه‌گرفتگی

منتشر_گردید

اولین اپیزود از رادیو شعر ماه‌گرفتگی

اولین اپیزود از رادیو شعر ماه‌گرفتگی
با مدیریت احسان نعمت‌اللهی و اجرای نغمه قدسی منتشر گردید.

اپیزود اول

” شاعر ماه‌گرفته، شاعران همراه “

شاعر ماه‌گرفته:
مجید فروتن (۱۳۹۲_۱۳۲۵)

شاعران همراه:

عاطفه عظیمی
طیبه کردمیر
میلاد قمری
غزاله شمعدانی
فرناز جعفرزادگان

شما مخاطبان و ادب‌دوستان عزیز می‌توانید در دومین و چهارمین چهارشنبه‌ در هر ماه، همراه و شنونده‌ی اپیزود‌های رادیو شعر در سایت خانه‌‌جهانی ماه‌گرفتگان، اپلیکیشن‌های پادکست و دیگر رسانه‌های ما باشید.