خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

اپیزود اول- مفهوم ماه گرفتگی

در این پادکست ما نگاهی استعاری و نمادین به ماه گرفتگی داریم، این نوع از ماه گرفتگی استعاری یا نمادین زمانی رخ می ده که یه اتفاق، یه رخداد ناگوار و حتی یه نوع رفتار نادرست از سوی دیگران مانند سایه ای بین خود ما و دیگری قرار میگیره و موجب ایجاد لکه های ماه گرفتگی بر هویت و وجود شخص میشه، به طور مثال یه رفتار تحقیرآمیز از طرف دیگری موجب می شه این تحقیر بین شخص و دیگری قرار بگیره و لکه های اون تحقیر بر وجود شخص بنشینه و بعد از اون فرد دچار ماه گرفتگی بشه، یه جورایی بخشی از وجودش بره توی خسوف و پنهان بشه… بروز بیرونی این لکه های نمادین میتونه با ایجاد فاصله از دیگران، انزوا، خشونت، اختلالات شخصیتی و بسیاری علائم روانی دیگر باشه