خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

سیزدهمین نشست تخصصی

سیزدهمین نشست تخصصی
خانه جهانی ماه‌گرفتگان

کارشناسان:

رضا نجفی
نویسنده، منتقد، پژوهشگر ادبی

مریم رئیس‌دانا
شاعر، داستان‌نویس و مترجم

رعنا سلیمانی
داستان‌نویس و عضو کانون نویسندگان سوئد

گرداننده : صحرا کلانتری

تاریخ گفت‌وگو:
یک‌شنبه شب ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران
تاریخ ۲۷ خردادماه ۱۴۰۳
شانزدهم ژوئن 2024

موضوع نشست:
آیا دوره‌های آموزشی داستان نویسی می‌تواند از شما یک داستان نویس بسازد؟

این گفت‌وگو در یوتیوب و سایت خانه ماه‌گرفتگان بارگذاری خواهد شد.

صفحه اینستاگرام برگزاری لایو:
https://www.instagram.com/khaneye_mahgereftegan?igsh=cXY3NzM1cDNnZ214

#سیزهمین_نشست
#یک_شنبه
#بیست_و_هفتم_خرداد_ماه
#شانزدهم_ژوئن
#رضا_نجفی
#مریم_رئیس_دانا
#رعنا_سلیمانی
#صحرا_کلانتری
#خانه‌ی_جهانی_ماه_گرفتگان
#فصلنامه_مطالعاتی_انتقادی_ماه_گرفتگی