خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

سیزدهمین نشست تخصصی

سیزدهمین نشست تخصصی
خانه جهانی ماه‌گرفتگان

 

کارشناسان:

رضا نجفی
نویسنده، منتقد، پژوهشگر ادبی

مریم رئیس‌دانا
شاعر، داستان‌نویس و مترجم

رعنا سلیمانی
داستان‌نویس و عضو کانون نویسندگان سوئد

گرداننده : صحرا کلانتری

تاریخ گفت‌وگو:
یک‌شنبه شب ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران
تاریخ ۲۷ خردادماه ۱۴۰۳
شانزدهم ژوئن 2024

موضوع نشست:
آیا دوره‌های آموزشی داستان نویسی می‌تواند از شما یک داستان نویس بسازد؟

این گفت‌وگو در یوتیوب و سایت خانه ماه‌گرفتگان بارگذاری خواهد شد.