خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

عرضه فصلنامه بین‌المللي ماه‌گرفتگی در نمایشگاه کتاب بدون سانسور

#اطلاعیه
#خبر

فصلنامه بین‌المللی ماه‌گرفتگی توسط نشر ارزان سوئد در نمایشگاه کتاب بدون سانسور عرضه گردید.

آمستردام  / روتردام  / اوترخت  / سوئد

#نشر_ارزان_سوئد
#نمایشگاه_کتاب_بدون_سانسور
#فصلنامه_بین_المللی_ماه_گرفتگی
#سوئد
#آمستردام