خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

فیلم افسانه

جمعه‌ها با معرفی فیلم و کارگردان

معرفی_فیلم

معرفی_کارگردان

امیر حسین تیکنی

خانه ماه‌گرفتگان در تقویم برنامه‌های ادبی و هنری خود، جمعه‌ها را به #معرفیفیلم و #معرفیکارگردان اختصاص داده است.
این بخش توسط نویسنده، منتقد و پژوهشگر سینما جناب امیرحسین تیکنی ارائه می‌شود.👇

افسانه¹
فیلمی از الکساندر سوکوروف²
2022

افسانه سوکوروف ، با وجود حفظ پارامترهای سینمای این کارگردان شاخص سینمای جهان، اثری کاملا متفاوت، کاملا تجربی و بسیار خلاقانه است. فیلم در فضایی برزخی رخ می‌دهد. فضایی که یادآور کمدی الهی دانته است.
چهار بازیگر اصلی فیلم، چرچیل، هیتلر، استالین و موسولینی هستند که در نقش‌های خودشان بازی کرده‌اند. اگر به سایتهای دیتا بیس سینما رجوع کنید از دیدن اسامی بازیگران فیلم شگفت‌زده خواهید شد.
فیلم، با تدوین، جلوه‌های ویژه و صداگذاری از فیلمها و تصاویر تاریخی این چهار شخصیت که نقش‌های اصلی را در جنگ جهانی دوم بر عهده داشته‌اند، به فیلمی دیگر بدل شده است. فیلمی که بازتاب نگاه این کارگردان شاعر مسلک به مقوله سیاست و سیاستمدار بودن است. در این اثر دیدنی، این چهار تن در برزخ گرفتار شده‌اند اما همچنان به مواضع، تصمیم‌ها و تصورهای خود در جهان واقعیت پایبند هستند. تصاویر فیلم در عین جدیت و بحث ثبت تاریخی‌اشان، با طنزی سیاه، به رهبران جنگ جهانی دوم حمله می‌کند و بی قیدی آن‌ها در بی اهمیت دانستن جان میلیون‌ها انسان را، همچون ویرژیلی فرزانه، برای مخاطبی که به سیر برزخ آمده است، نکوهش می‌کند.
دیدار دانته‌وار مخاطب با قربانیان جنگ، و تماشای ویرانی‌های جنگ و جلوه‌های تلخ دیگر آن از مهمترین بخش‌های مفهومی فیلم است. افسانه الکساندر سوکوروف حتما یکی از متفاوت‌ترین فیلمهای تاریخ سینما خواهد بود، مستندی داستان‌گونه که تا مدت‌ها بازتاب آن در پس زمینه ذهن بیننده باقی خواهد ماند.

¹ Fairytale
² Aleksandr Sokurov

جمعههایفیلم

معرفی_فیلم

معرفی_کارگردان

امیرحسینتیکنی

خانهجهانیماه_گرفتگان

فصلنامهماهگرفتگی