خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

مرثیه‌ای برای اروپا

جمعه‌ها با معرفی فیلم و کارگردان

خانه ماه‌گرفتگان در تقویم برنامه‌های ادبی و هنری خود، جمعه‌ها را به #معرفیفیلم و #معرفیکارگردان اختصاص داده است.
این بخش توسط نویسنده، منتقد و پژوهشگر سینما جناب امیرحسین تیکنی ارائه می‌شود.👇

فرانسوفونیا¹
مرثیه‌ای برای اروپا
به کارگردانی الکساندر سوکوروف
2015

فیلم مستندی داستانی است که به شرایط موزه لوور فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم می‌پردازد. شخصیت‌های اصلی داستان، مسئول موزه و فرمانده‌ای از ارتش آلمان هستند که می‌کوشند در زمان اشغال پاریس به دست نیروی نظامی آلمان نازی در سال 1940 از آثار موزه مراقبت کنند تا کمترین آسیب در جنگ به اثار هنری موجود در این موزه برسد. 
داستان همراه با گسستهای زمانی بسیار، در فضایی کاملا سوررئال شکل می‌گیرد. در بخش‌هایی از فیلم زمان آنگونه بهم می‌ریزد که ناپلئون بناپارت و ماریان را در حال گردش در موزه می‌بینیم. آنها درباره نقش خود، تفکراتشان درباره نقاشی‌ها و تاریخچه آثار موجود در موزه صحبت می‌کنند. فیلم از چند لایه داستانی موازی شکل گرفته است. در بخش‌هایی از فیلم، ارتباط تصویری اینترنتی فردی با کاپیتان کشتی‌ای در دریا را می‌بینیم که میانه توفانی سهمگین گیر کرده است و بار کشتی او، آثار هنری بسیار با ارزشی است. 
در بخش‌هایی از فیلم نیز تفاوت در برخورد با آثار در موزه‌های روسیه بخصوص آرمیتاژ در زمان جنگ در قیاس با لوور مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. 
راوی فیلم، گاها  گفتگوهای شخصیت‌ها و در اغلب زمان فیلم، نریشن است. در بخشی از نریشن فیلم اینگونه سخن گفته می‌شود: نیروهای بنیادی دریا و تاریخ فارغ از احساس و ترحم بوده‌اند. این اقیانوس برای من چه اهمیتی دارد؟ اجازه بدهیم در کنار ما به زندگی ادامه دهد چرا که لازم است ما نیروهای بنیادی جهان را بشناسیم. از این‌ها گذشته، ما شهرهایمان را دوست داریم، آسمانمان، خانه‌های گرم و نرم‌مان و نیز زندگی و زیبایی را … . مردمی در محاصره اقیانوس هستند در حالی که یک فرد (هنرمند)، اقیانوس خود را در درون دارد.
فرانسوفونیا فیلمی داستانی اما مستندگونه است که عناصر تاریخی و اجتماعی معاصر را با تخیلی هوشمندانه به هم گره می‌زند و سعی می‌کند به روح واقعیت‌هایی که رخ داده است نفوذ کند و آن را برای مخاطب خود تشریح نماید. 
این فیلم در کنار کشتی روسی دیگر اثر معرفی شده از این کارگردان شهیر روس، مکملی خوب برای شناخت اهمیت هنر و نگهداری از روح هنر هستند. دو شاهکار سینمایی که دیدن آنها برای هر ادیب، هنرمند و هنردوستی بسیار می‌تواند تاثیرگذار و البته لذت بخش باشد.

¹ FRANCOFONIA

جمعههایفیلم

معرفی_فیلم

معرفی_کارگردان

امیرحسین تیکنی

خانهجهانیماه_گرفتگان

فصلنامهماهگرفتگی