خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

کشتی روسی

معرفی_فیلم

معرفی_کارگردان

امیرحسینتیکنی

خانه ماه‌گرفتگان در ادامه سری برنامه‌های ادبی و هنری خود، بخشی را به #معرفیفیلم و #معرفیکارگردان اختصاص داده است.
این بخش به صورت متناوب توسط نویسنده، منتقد و پژوهشگر سینما جناب امیرحسین تیکنی ارائه می‌شود.👇

کشتی روسی¹
به کارگردانی الکساندر سوکوروف²
ساخته سال 2002

کشتی روسی یکی از شاخص‌ترین آثار سوکوروف (سوخوروف) است. فیلمی که همچون آثار دیگر این کارگردان شناخته شده، تجربه‌‌ای منحصر به فرد در سینمای جهان قلمداد می‌شود. فیلم در قصر-موزه هرمیتاژ (آرمیتاژ)ᵌ سن پترزبورگ می‌گذرد و همانجا نیز فیلمبرداری شده است. مردی اروپایی که گویی جهانگرد، هنرشناس و سیاستمدار مشهوری است، همقدم با راوی (نریتور) می‌شود تا از اتاقی به اتاقی دیگر و از سالنی به سالنی دیگر به سیاحت این موزه بروند.
این فیلم طی یک روز تعطیل در موزه آرمیتاژ در تاریخ 23 دسامبر 2001 فیلمبرداری شده است. با توجه به حضور 2000 بازیگر و سه ارکستر کامل در 33 اتاق این قصر و مهلت یک روزه فیلمبرداری می‌توان سختی ساخت این اثر درک کرد. دوربین متحرک و تکنیک پلان-سکانس به بهترین شکل در این فیلم در روال منطقی خود مورد بهره قرار گرفته است. در هر بخش از فیلم کشتی روسی، تاریخ هنر و پیدایش آثار هنری مورد بررسی قرار می‌گیرد، شخصیتی از آن زمان خلق می‌شود و همراه شخصیت‌های اصلی و راوی، وارد بخشی از تاریخ روسیه می‌شوند. در کشتی روسی بسیاری از شخصیت‌های مطرح تاریخ هنر روسیه در زمانه‌های مختلف بازسازی می‌شوند اما در مورد شخصیت های زنده معاصر از خود واقعی آن شخصیت برای بازی در نقششان استفاده شده است. سوکوروف از طریق زاویه تاریخ هنر که به نظر می‌رسد از دید او، تنها تاریخ مکتوب قابل اعتماد اسست، تاریخ و جامعه روسیه و ارتباطات جهانی آن را در مقاطع مختلف زمانی با اروپا و آسیا مورد بررسی قرار می‌ دهد. بازی زنده و پیوسته و قطع نشدن پلان‌ها با توجه به متفاوت بودن و تعداد موقعیت‌ها و پلان‌ها، بسیار شگفت‌انگیز است. کشتی روسی را باید یک اثر مستند داستان‌گونه دانست که در سکانس با شکوه پایانی راه نجات بشر را در به تعالی رسیدن هنر می‌داند و موزه هنر را به کشتی‌ای تشبیه می‌کند که از دل توفان سهمگین دریا، به سلامت گذر می‌کند. “آرک ” در معنای واژگانی به معنای خزانه و در معنای مفهومی به کشتی نوح اطلاق می‌شود که سوکوروف به خوبی هر دو معنا را در مفهوم فیلم گنجانده است.

¹ Russian Ark
² Aleksandr Sokurov
ᵌ The Russian State Hermitage Museum

معرفی_فیلم

معرفی_کارگردان

امیرحسینتیکنی

خانهجهانیماه_گرفتگان

فصلنامهماهگرفتگی