خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

فروشگاه خانه جهانی‌ماه‌گرفتگان راه‌اندازی شد.

فروشگاه خانه جهانی‌ماه‌گرفتگان راه‌اندازی شد.
مخاطبان عزیز می‌توانند از طریق فروشگاه ماه‌گرفتگی، کتاب‌های دیجیتالی،صوتی، شمارگان فصلنامه و دیگر محصولات را دریافت نمایند.

نویسندگانی می.توانند با ارسال پی‌دی‌اف کتاب‌های خود به همراه جلد کتاب، آثار خود را در فروشگاه ماه‌گرفتگی به مخاطبان عرضه نمایند.
برای ارسال آثار خود با مدیر اجرایی خانم عارفی در ارتباط باشید.

آی‌دی مدیر اجرایی:
https://t.me/Modirejrayi1402

لینک فروشگاه خانه ماه‌گرفتگان:

https://shop.mahgereftegi.com/