خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

سخن کارشناسی

موضوع:
از احساسات تا باورها
قسمت دوم
مقدمات خودآگاهی

پ.ن:
بخش مشاوره خانه جهانی‌ماه‌گرفتگان با همکاری گروه مراقب به صورت تلفنی و آنلاین در خدمت شما مخاطبان عزیز است. برای تعیین وقت مشاوره با آی‌دی مدیر اجرایی خانم خدیجه عارفی در ارتباط باشید.

https://t.me/Modirejrayi1402

و یا از طریق لینک زیر در سایت خانه‌جهانی‌ماه‌گرفتگان اقدام نمایید: