خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

نظرسنجی رادیو ماه گرفتگی

در تاریخ سوم شهریورماه #بیست_و_سومین اپیزود از برنامه‌های رادیو ماه‌گرفتگی با حمایت و همراهی شما دوستان و مخاطبان عزیز منتشر شد.

لطفا برای ارتقا کیفیت برنامه‌ها در این #نظر_سنجی شرکت کنید.

این رادیو متعلق به شما و تمامی ماه‌گرفتگان است.