خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

برگزاری کارگاه های داستان نویسی و فیلم نامه نویسی و …

خانه جهانی ماه گرفتگان

و

مجله ادبی هنری اجتماعی توتم
برگزار می نماید:

– کارگاه های داستان نویسی
– نقد داستان
– فیلم نامه نویسی
– نمایشنامه نویسی
– نقد فیلم و نمایش
– ورکشاپ های تحلیلی -آموزشی-مطالعاتی

مدرسین:

رویامولاخواه-صحرا کلانتری
به همراه اساتید مهمان در کارگاه های یک روزه و ورکشاپ ها

برای ثبت نام در کلاس ها:با مدیر اجرایی مجله ی توتم سرکار خانم سولماز نصرابادی

solmaaz_nasrabadi@
و مدیر اجرایی خانه جهانی ماه گرفتگان سرکار خانم خدیجه عارفی
https://t.me/Modirejrayi1402
هماهنگ فرمایید.

هزینه کلاس ها:

کارگاه حضوری (هشت جلسه): ۳۰۰۰۰۰ تومان
کارگاه غیر حضوری: ۲۰۰۰۰۰ تومان
ورکشاپ:جلسه ای ۲۰۰۰۰۰ تومان
کارگاه یک روزه با اساتید مهمان: ۳۰۰۰۰۰ تومان

اولین جلسه ی راه اندازی کارگاه ها سه شنبه سی مرداد ۱۴۰۲
برای متقاضیان رایگان می باشد.

مدیریت مجموعه ی توتم:رویامولاخواه
مدیریت خانه جهانی ماه گرفتگان:صحرا کلانتری