خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

به زودی انتشار کتاب صوتی

انتشار کتاب صوتی

کتاب #نامه‌ای_از_یک_ماه_گرفته به زودی به صورت کتاب صوتی توسط صداپیشگان معتبر از اپلیکیشن‌های صوتی منتشر خواهد شد.

سپاس بسیار از گروه صدای تازه

#خانه‌ی_جهانی_ماه_گرفتگان

#کتاب_نامه_ای_از_یک_ماه_گرفته

#صحرا_کلانتری

نغمه_قدسی

صدای_تازه