خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

هفتمین نشست تخصصی خانه جهانی ماه‌گرفتگان

#هفتمین_نشست_تخصصی #سه_شنبه #بیست_و_هفتم_تیر #محمد_حسین_میر_بابا #صحرا_کلانتری #خانه‌ی_جهانی_ماه_گرفتگان

کارشناس:
محمدحسین میربابا
کارگردان سینما و تئاتر
پژوهشگر فلسفه

گرداننده : صحرا کلانتری

ساعت لایو به مدت یکساعت خواهد بود.
تاریخ گفت‌وگو:
سه‌شنبه شب ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران
تاریخ بیست‌و‌هفتم تیرماه ۱۴۰۲

موضوع نشست:
سیطره ایدئولوژی بر امر زیبا
تأملی بر تاریخ سینمای ایران

این گفتگو در یوتیوب و سایت خانه ماه‌گرفتگان بارگذاری خواهد شد.

صفحه اینستاگرام برگزاری لایو:

@khaneye_jahani_mahgereftegan