خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

اولین نشست تخصصی ادبی خانه جهانی ماه‌گرفتگان

اولین نشست تخصصی ادبی خانه جهانی ماه‌گرفتگان
با  نويسنده و منتقد ادبی
رضا نجفي

مجری برنامه: صحرا کلانتری

ساعت لایو به مدت یکساعت خواهد بود.
تاریخ گفت‌وگو:
سه‌شنبه شب ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران
تاریخ نهم خرداد ماه ۱۴۰۲

موضوع نشست:

از نقدهای رسانه‌ای
تا بررسی مشکلات نقد ادبی
و لزوم آشنایی با شیوه‌های نقد ادبی

این گفتگو در یوتیوب و سایت خانه ماه‌گرفتگان بارگزاری خواهد شد.

کارنامه کاری و آثار نویسنده و منتقد ادبی رضا نجفي

صفحه اینستاگرام برگزاری لایو:

@khaneye_jahani_mahgereftegan