خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

عاشق‌ها به روی پل

جمعه‌ها با معرفی فیلم و کارگردان

این بخش توسط نویسنده، منتقد و پژوهشگر سینما جناب امیرحسین تیکنی ارائه می‌شود.

عاشق‌ها به روی پل
به کارگردانی لئو کاراکس
1991

عاشق‌ها به روی پل یا عاشق‌ها به روی پونت نف سومین فیلم از سه‌گانه عاشقانه‌ی لئو کاراکس است. سه‌گانه‌ای که آغازی خوب برای این سینماگر منحصر به فرد بود.
اگر چه در این فیلم باز دنیس لاوان را در نقش آلکس می‌بینیم اما خط‌های داستانی آن با دو فیلم دیگر قطع شده است. کاراکس با قرار دادن دو بازیگر فیلم قبل در یک فیلم عاشقانه دیگر، سرنوشت مختلف انسان‌ها را در موقعیت‌های متفاوت به تصویر می‌کشد و به بیننده این نکته را یادآوری می‌کند که قرار گرفتن هر یک از ما در یک جریان زندگی دیگر چقدر می‌توانست تصمیم‌ها و رفتارهای ما را در برابر ابژه‌های یکسان تحت تاثیر قرار دهد. ژولیت بینوش نیز در این فیلم بار دیگر نقش روبروی لاوان را بازی می‌کند تا بتواند یاد‌آور عشق نافرجام این دو در فیلم پیشین باشد.
در عاشق‌ها بروی پل، آلکس فردی بی‌خانمان است که به روی پل در حال تعمیر پونت نف زندگی می‌کند. دختر نقاشی که در حال از دست دادن بینایی‌اش است و معشوقه‌اش به او خیانت کرده است، از خانه فرار می‌کند و کنار آلکس شروع به زندگی می‌کند. این دو به هم وابسته می‌شوند بی آن‌که معنای چنین وابستگی را بفهمند و بتوانند آن را به عشق تعمیم دهند.
نورپردازی زیبا، موسیقی مناسب و شورانگیز و بازی درخشان بازیگران جوان فیلم در دل یک داستان پرکشش از این فیلم اثری جذاب برای مخاطب می‌سازد.
فیلم تا سکانس پایانی فضایی ابزورد از یک رابطه عاشقانه را به نمایش می‌گذارد. پایان فیلم، این بار با تعلیق و ابهام، اجازه برداشت‌های متفاوتی به بینندگان می‌دهد. در سکانس پایانی دو بازیگر به داخل آب می‌افتند و مرد و زنی سالخورده این دو را سوار قایق خود می‌کنند. وقتی از زن و مرد سالخورده مقصد را می‌پرسند، آنها می‌گویند به ناکجا می‌رویم و ناکجا برای این دو عاشق، تعبیر به اقیانوس می‌شود. آیا مرد و زن سالخورده سرنوشت دو جوان پس پذیرفتن عشق هستند؟ یا حضور آنها استعاره‌ای برای مرگی زودهنگام ‌است؟ یا به تعبیری کاراکس رودخانه  فیلم را بدل به رود آخرون کرده است؟ یا این که مرد و زن سالخورده در کنار دو جوان، سیمای انسان واحدی در آینه‌ای شکسته و چند تکه هستند؟!
علی‌رغم شکست تجاری این فیلم اما می‌توان آن را نسبت به دو فیلم قبلی این سه‌گانه، ساخته‌ای بهتر در کارگردانی و تدوین دانست.

جمعههابا_فیلم

امیرحسینتیکنی

خانهجهانیماه_گرفتگان

فصلنامهماهگرفتگی