خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

بازگشت

جمعه‌ها با معرفی فیلم و کارگردان

این بخش توسط نویسنده، منتقد و پژوهشگر سینما جناب امیرحسین تیکنی ارائه می‌شود.

فیلم ” بازگشت “
به کارگردانی آندری زویاگینتسف
2003 روسیه

بازگشت
نخستین فیلم آندری زویاگینتسف است که توانست جوایز متعددی را از جمله جایزه شیرطلایی ونیز برای او به ارمغان بیاورد. این فیلم داستان دو برادر نوجوان است که پس از دوازده سال پدرشان به خانه باز می‌گردد.نبودن و بازآمدن پدر در کل فیلم بصورت پرسشی بسیار مهم، بی پاسخ باقی می‌ماند. فیلم را باید اثر فرمالیستی دانست. کیفیت شخصی پدر هرگز در فیلم ابهام زدایی نمی‌شود. دو پسر نوجوان نسبت به حضور نابهنگام پدر واکنش‌های متفاوتی دارند. بازگشت در محتوا فیلمی مدرن است که می‌کوشد در ساختار کلاسیک بماند.بازگشت فیلمی در ضدیت با امید واهی است. می‌کوشد به بیننده یادآوری کند امید هرگز نابهنگام در مقابل شما قرار نمی‌گیرد. حتی اگر پسرانی باشید که پس از سال‌ها به ناگاه پدر خود را بازیافته‌اید.فیلم بر پایه پرسش پر از ابهام بازگشت پدر، شخصیت ناشناس او برای پسران و این که در برابر رفتارهای او که با آموزه‌هایشان متفاوت است، چه باید بکنند شکل می‌گیرد.بازی درخشان دو نوجوان ، موسیقی و ریتم مناسب از نقطه‌های قوت فیلم است.
در عین حال بازگشت یادآور فیلم تئوراما پازولینی نیز هست. در تئوراما نیز پازولینی ساختار خانواده را به مثابه نمادی از یک ساختار ئر برابر یک پرسش پیشبینی نشده قرار می‌دهد. در بازگشت نیز هیچ کس در برابر پرسش چرایی رفتن و بازگشتن پدر پاسخی ندارد. فیلم به بیننده یادآوری می‌کند در برابر پرسش‌های مهم هستی، حتی اگر پاسخ روشنی نیز نداشته باشیم، باید آمادگی مواجهه داشته باشیم.
این فیلم در جشنواره فیلم فجر سال 2004 نیز حضور داشت که توانست عنوان بهترین فیلم زبان خارجی را از منتقدین سینمای ایران به دست بیاورد.

جمعههابا_فیلم

امیرحسینتیکنی

خانهجهانیماه_گرفتگان

فصلنامهماهگرفتگی