خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

فراخوان شعر جهت درج در سایت

اطلاعیه

فراخوانشعرجهتدرجدر سایت

فصلنامه ماه‌گرفتگی در نظر دارد اشعار شاعران را به صورت متناوب جهت معرفی در سایت خانه‌‌جهانی ماه‌گرفتگان منتشر نماید.

شاعران عزیز می‌توانند اشعار خود را با ارسال موارد زیر به دبیر شعر فصلنامه ماه‌گرفتگی سرکار خانم سمیه جلالی ارسال نمایند.

_ یک قطعه عکس شاعر
_ یک شعر در قالب ورد

آی‌دی دبیر شعر فصلنامه ماه‌گرفتگی:

@MAHIGOOLI