خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

ارسال روایت ها و قصه ها برای اپیـــــزود بیــست و ششــــم

اپیزود #بیست_و_ششم
موضوع:
چالش‌های افراد خانواده در نگهداری بیماران خاص در منزل
بیماری‌های خاص در هر خانواده منجر به بروز چالش‌های بسیاری برای اعضای خانواده می‌شود، عدم حمایت‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی مهمترین چالش خانواده‌ها در نگهداری بیماران است، مشکلات تهیه دارو و عدم درمان مناسب، نداشتن امکانات پزشکی  موجب ماه‌گرفتگی‌های بی‌شماری برای اعضای خانواده در نگهداری بیمار در منزل خواهد شد.
بسیاری از خانواده‌ها در نگهداری بیماران دارای زیست نباتی، اوتیسم، آلزایمر، فیبرومیالژیا و دیگر بیماری‌های خاص با معضلات جدی رو به رو هستند.

آیا شما در خانواده‌ی خود با چالش‌های بیماری خاص رو به رو هستید؟
مهمترین معضلی که در نگهداری بیمارتان با آن مواجه هستید چیست؟
تا چه حد حمایت اجتماعی مناسب را در رفع این چالش‌ها موثر می‌دانید؟
وجود بیمار خاص در خانواده تا چه حد می‌تواند موجب ماه‌گرفتگی‌هایی نظیر انزوا، افسردگی، خشم، اضطراب و… شود؟
برای کاهش رنج‌های ناشی از این شرايط از جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنید چه انتظاراتی دارید؟

روایت و قصه‌ی خود را با ماه‌گرفتگان به اشتراک بگذارید.

از دوستانی که تمایل دارند تجارب خود را در این زمینه با تمام #ماه‌_گرفتگان و مخاطبان به اشتراک بگذارند لطفا به آی‌دی مدیریت نهایت تا تاریخِ ●چهارشنبه‌ به تاریخ  ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ● پیام دهند.

@sahrakalantari:ارتباط با مدیریت

مالکان حقیقی این رادیو شما عزیزان و تمامی ماه‌گرفتگان هستید.

لطفا” با هم‌رسانیِ این رادیو در شراکت دیگر ماه‌گرفته‌ها ما را یاری کنید.

متن و طرح رادیو: #صحرا_کلانتری

کارشناس برنامه: #مجید_شریفی

ادیت: #خانه‌ی_جهانی_ماه_گرفتگان

مالکان حقیقی رادیو: #تمام_ماه‌گرفتگان

http://www.mahgereftegi.com

https://t.me/Radio_mah_gereftegi