خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

دوازدهمین نشست تخصصی خانه جهانی ماه‌گرفتگان

کارشناس:
پژمان گلچین
نویسنده منتقد، پژوهشگر فلسفه
و فعال سیاسی

گرداننده : صحرا کلانتری

تاریخ گفت‌وگو:
سه‌شنبه
شب ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران
تاریخ دوم آبان‌ماه ۱۴۰۲

موضوع نشست:
در گفتگو با رییس پن بین‌الملل و نائب رئیس پن آلمان در نمایشگاه کتاب ۲۰۲۳ چه گذشت؟

این گفتگو در یوتیوب و سایت خانه ماه‌گرفتگان بارگذاری شد.

صفحه اینستاگرام برگزاری لایو:

@khaneye_jahani_mahgereftegan