خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

انتشار کتاب صوتی نامه‌ای از یک ماه گرفته 

کتاب صوتی نامه‌ای از یک ماه‌گرفته به کوشش صحرا کلانتری توسط گروه هنری گروه صدای تازه و صدا پیشگان معتبر (نغمه قدسی، فیروزه لطفی، محمدرضا حلاجان) منتشر گردید.
این مجموعه پیش از این به صورت‌ چاپ کاغذی توسط خانه جهانی‌ماه‌گرفتگان و با حمایت کانون اندیشه و قلم (pen klubb) در ایران و سوئد به صورت همزمان منتشر شد.
علاقمندان می‌توانند برای دانلود و دریافت کتاب صوتی نامه‌ای از یک ماه‌گرفته به منوی فروشگاه در سایت خانه جهانی‌ماه‌گرفتگان مراجعه کنند.
در این کتاب صوتی می‌توانید شنونده نامه‌های ماه‌گرفتگان و گزیده‌نامه‌های نامداران ایران و جهان باشید.

برای دریافت کتاب صوتی نامه‌ای از یک ماه‌گرفته به فروشگاه ماه‌گرفتگی به آدرس زیر مراجعه کنید.

https://shop.mahgereftegi.com/