خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

انتشار کتاب صوتی نامه‌ای از یک ماه گرفته 

کتاب صوتی نامه‌ای از یک ماه‌گرفته به کوشش صحرا کلانتری توسط گروه هنری گروه صدای تازه و صدا پیشگان معتبر (نغمه قدسی، فیروزه لطفی، محمدرضا حلاجان) منتشر گردید.
این مجموعه پیش از این به صورت‌ چاپ کاغذی توسط خانه جهانی‌ماه‌گرفتگان و با حمایت کانون اندیشه و قلم (pen klubb) در ایران و سوئد به صورت همزمان منتشر شد.
علاقمندان می‌توانند برای دانلود و دریافت کتاب صوتی نامه‌ای از یک ماه‌گرفته به منوی فروشگاه در سایت خانه جهانی‌ماه‌گرفتگان مراجعه کنند.
در این کتاب صوتی می‌توانید شنونده نامه‌های ماه‌گرفتگان و گزیده‌نامه‌های نامداران ایران و جهان باشید.

برای دریافت کتاب صوتی نامه‌ای از یک ماه‌گرفته به فروشگاه ماه‌گرفتگی به آدرس زیر مراجعه کنید.

https://shop.mahgereftegi.com/