خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

راه اندازی بخش مشاوره خانه‌ی جهانی ماه گرفتگان با همکاری گروه مراقب

طبق درخواست‌های متعددِ مخاطبین عزیز  در خصوص بخش کارشناسی و مشاوره‌ی خانه جهانی‌ماه‌گرفتگان به اطلاع می‌رساند:

خانه جهانی‌ماه‌گرفتگان با همکاری گروه مراقب و کارشناسان و مشاوران خانه‌ جهانی‌ماه‌گرفتگان آماده ارائه خدمات مشاوره به صورت آنلاین و غیرحضوری در زمینه سلامت‌روان می‌باشد‌.

متقاضیان جهت تعیین وقت قبلی فرم مربوطه را در سایت تکمیل نموده و یا از طریق آی‌دی تلگرام مدیراجرایی خانم خديجه عارفی برای تعیین وقت و تکمیل فرم در ارتباط باشند.

https://t.me/Modirejrayi1402

دریافت فرم مشاوره

با تشکر
خانه جهانی‌ماه‌گرفتگان
گروه مراقب