خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

نشست ویژه خانه جهانی ماه‌گرفتگان

کارشناس:
پژمان گلچین
نویسنده منتقد، پژوهشگر فلسفه
و فعال سیاسی

گرداننده : صحرا کلانتری

تاریخ گفت‌وگو:
پنجشنبه شب ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران
تاریخ 23 شهریورماه ۱۴۰۲

موضوع نشست:
مقاومت فعال: مبارزه در سبک زندگی

این گفتگو در یوتیوب و سایت خانه ماه‌گرفتگان بارگذاری خواهد شد.